Vad Sverige gör

Foto: Chris Steele-Perkins
Intervjuer: Dag Jonzon

I Sverige bor vi bokstavligt talat omgivna av skog. Skogen tillsammans med vattenkraften, vinden och solen har varit avgörande resurser för att minska landets koldioxidutsläpp och förnya Sveriges städer och tätorter där nära nio av tio svenskar bor.

Sverige har senaste 20 åren investerat miljarder i förnybar energi och hållbara stadsdelar i systematiserade miljösatsningar som staten gjort tillsammans med kommuner och privata företag. Sveriges är på väg mot ett naturbaserat högteknologiskt samhälle efter århundraden som fattigt jordbrukarsamhälle. Bioenergin har blivit Sveriges viktigaste energikälla.

Sverige har varit en stark röst I miljövårdskonferenserna i Stockholm, Rio och Johannesburg och Sidas insatser har bidragit till Sveriges goda internationella rykte inom miljöområdet.

Dock; Sverige har svårt att klara nationella miljömål som rör klimatpåverkan, havsmiljö, giftfri miljö och biologisk mångfald och den svenska konsumtionen har en negativ global påverkan. Om hela jordens befolkning skulle ha samma levnadsvanor som vi svenskar skulle det behövas nästan tre jordklot.

Utställningen visar att alla länder nu är utvecklingsländer. Utmaningen handlar om en gemensam rättvis och global hållbar utveckling.

Visionen är att Sverige ska bidra till världsledande lösningar för en hållbar framtid.

In English

 


Produced by Hard Rain Project for Sida
sida
www.sida.se


To receive our newsletter via email
please send us your email address
All content © Hard Rain Project 2006–2021 unless otherwise stated
Website developed by MediaPie